Ceny wody 2017


Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej informuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, że na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015r. Nr  poz.139 ze zm.) zostały ustalone ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 01.01.2017.do 31.12.2017r.
lp
USŁUGA
JEDN. MIARY
CENA NETTO
CENA BRUTTO
1
DOSTAWA WODY
zł/m32,91
3,14
2
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z DOTACJĄ
zł/m35,87
6,34
3
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW BEZ DOTACJI
zł/m36,80
7,34

1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 2,91 zł za 1m³ wody plus podatek VAT, dla wszystkich grup taryfowych zaopatrzenia w wodę.
2. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 6,80 zł za 1m³ plus podatek VAT, dla wszystkich grup taryfowych odprowadzania ścieków.
3. Opłata abonamentowa na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka dla taryfowych grup odbiorców usług w wysokości: 5,45 zł + podatek VAT/ odbiorcę / 2 miesiące dla grupy W-1;
7,49 zł + podatek VAT /odbiorcę / 4 miesiące dla grupy W-2; 3,75 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy W-3; 3,74 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy W-4; 4,43 zł + podatek VAT / odbiorcę / 1 miesiące dla grupy W-5; 5,45 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy W-6; 2,73 zł + podatek VAT / odbiorcę / 1 miesiące dla grupy W-7; 3,75 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy W-8; 1,71 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy W-9; 7,11 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy K-1, K-2, K-5, K-7; 7,10 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy K-3; 8,81 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy K-4, K-9, K-10;
4,41 zł + podatek VAT / odbiorcę / 1 miesiące dla grupy K-6; 6,11 zł + podatek VAT / odbiorcę / 1 miesiące dla grupy K-8;  1,71 zł + podatek VAT / odbiorcę / 2 miesiące dla grupy K-11.
4. Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowych w  wysokości 90,00 zł + podatek VAT.
5. Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 71,00 zł + podatek VAT.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku zabezpieczenia wodomierzy w okresie zimowym. Zgłaszanie awarii pod dyżurny numer telefonu 52/ 3812-220 czynny całą dobę.
 


metryczka


Wytworzył: Tomasz Nowakowski (6 grudnia 2016)
Opublikował: TOMASZ NOWAKOWSKI (6 grudnia 2016, 10:17:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814