W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zakres świadczonych usług

XML

Treść

Przedmiot działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej określa Uchwała nr XXIII/233/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
W myśl tej Uchwały przedmiotem działalności Zakładu jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych.
 
W szczególności zakres świadczonych usług obejmuje:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
- utrzymanie i eksploatacja gminnych stacji i urządzeń wodociągowych
- utrzymanie i eksploatacja gminnych oczyszczalni ścieków, przepompowni i urządzeń kanalizacyjnych
- wywóz ścieków bytowych
- wydawanie warunków i uzgodnień technicznych podmiotom ubiegającym się o opinie dotyczącą budowy infrastruktury technicznej
 
Do zakresu działania ZGK należy również wykonywanie odpłatnie innych usług na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka zleconych każdorazowo przez Wójta Gminy, miedzy innymi:
- prowadzenie robót budowlano-remontowych obiektów komunalnych
- wykonywanie robót związanych z utrzymaniem dróg, placów i chodników
- utrzymanie czystości na drogach, placach i chodnikach
- utrzymanie czystości na przystankach PKS
- utrzymanie przejezdności dróg, placów i chodników
- likwidacja powstających dzikich wysypisk śmieci
- pielęgnacja i utrzymanie gminnej zieleni
- wykonywanie innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki  komunalnej.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej w ramach prowadzonej działalności świadczy odpłatnie usługi dla inwestorów i mieszkańców Gminy w zakresie:
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przepompowniami
- budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- usuwanie awarii i remonty sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- ciśnieniowe udrażnianie przyłączy i instalacji kanalizacyjnych.