Obowiązujący cennik usług Zakładu Gospodarki Komunalnej

Obowiązujący cennik usług ZGK 
 
Cennik zryczałtowany usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej wprowadzony Zarządzeniem nr 09/2017 z dnia 14.12.2017 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
Lp.Nazwa usługiKwota netto w zł
1.
Stawka roboczogodziny pracownika44,56 za roboczogodzinę
2.
Nadzór nad robotami w obrębie istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na życzenie inwestora lub wykonawcy63,50 za  roboczogodzinę
3.
Narzut kosztów ogólnozakładowych30%
4.
Wydanie warunków technicznych30,00
5.
Wydanie informacji o legalności przyłączy lub urządzeń15,00
6.
Uzgodnienie projektu technicznego40,00
7.
Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego77,43
8.


8A
Zaplombowanie wodomierza głównego lub dodatkowego (na życzenie Odbiorcy)

Zryczałtowany koszt dojazdu
23,00


15,00
9.
Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy77,43
10.
Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy77,43
11.
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy 77,43 + koszty materiałów
12.
Włączenie do sieci wodociągowej z PVC wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną i niezbędnymi robotami ziemnymi w obrębie miejsca włączenia na terenach nieutwardzonych
Średnice włączenia DN90/średnica przyłącza do DN 50
Średnice włączenia DN 110/średnica przyłącza do DN 50
Średnice włączenia DN 160/średnica przyłącza do DN 50
Średnice włączenia powyżej DN 160/ średnica przyłącza do DN 50


330,00

330,00

380,00

540,00
13.
Wykonanie włączenia do sieci kanalizacyjnej250,00
14.
Zamknięcie zasuwy przyłączeniowej na prośbę Odbiorcy77,43
15.
Otwarcie zasuwy przyłączeniowej na prośbę Odbiorcy77,43
16.
Całkowite odcięcie dostawy wody
Przywrócenie dostawy wody
 (czynności wykonane na wskutek zaległości w opłatach)
500,00
500,00
17.
Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego
Uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego
(czynności podjęte na wskutek zaległości w opłatach)
500,00

500,00
18.
Ciśnieniowe udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego lub innej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy za pomocą urządzenia ROM
90,00 za pierwszą rozpoczętą  roboczogodzinę
i 60,00 za każdą następną rozpoczętą roboczogodzinę
19.
Zryczałtowana opłata za kilometr dojazdu środkiem transportu1,00 za km
20.
Narzut do kosztów zakupu materiału10%
21.
Narzut do kosztów usług podwykonawców   15%
22.
Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego96,18
23.
Odbiór techniczny przyłacza kanalizacyjnego75,64
24.
Wywóz nieczystości płynnych:
Wóz asenizacyjny 4,5 m3
Wóz asenizacyjny 6,5 m3

89,95
117,15
 
Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT 

metryczka


Wytworzył: Jacek Puszka (10 września 2008)
Opublikował: Jacek Puszka (10 września 2008, 13:07:23)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Nowakowska (24 czerwca 2019, 10:56:18)
Zmieniono: dodanie pozycji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4356