Obowiązujący cennik usług ZGK

Obowiązujący cennik usług ZGK 
 
Cennik zryczałtowany usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej wprowadzony Zarządzeniem nr 04/2020 z dnia 18.09.2020 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.
Nazwa Usługi
Kwota w zł netto
1
Stawka roboczogodziny pracownika
44,56 roboczogodzina
2
Nadzór nad robotami w obrębie istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na życzenie inwestora lub wykonawcy
63,50 roboczogodzina
3
Narzut kosztów ogólnozakładowych
30%
4
Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego
77,43
5

5A
Zaplombowanie wodomierza głównego lub dodatkowego (na życzenie odbiorcy)
Zryczałtowany dojazd
23,00

15,00
6
Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy
77,43
7
Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy
77,43
8
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy
77,43 + koszty materiałów
9
Zamknięcie zasuwy przyłączeniowej na prośbę Odbiorcy
77,43
10
Otwarcie zasuwy przyłączeniowej na prośbę Odbiorcy
77,43
11
Całkowite odcięcie dostaw wody
Przywrócenie dostaw wody
(czynności podjęte wskutek zaległości w opłatach)
500,00
500,00


12
Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego
Uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego
(czynności podjęte wskutek zaległości w opłatach)
500,00
500,00


13
Ciśnieniowe udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego lub instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy za pomocą urządzenia ROM
90,00 za pierwszą rozpoczętą roboczogodzinę i 60,00 za każdą następną rozpoczętą roboczogodzinę
14
Zryczałtowana opłata za kilometr dojazdu środkiem transportu
1,00 za km
15
Narzut do kosztów zakupu materiałów
10%
16
Narzut do kosztów usług podwykonawców
15%
17
Wywóz nieczystości płynnych:
Wóz asenizacyjny 4,5 m3
Wóz asenizacyjny 6,5 m3
113,95
141,15


Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT

metryczka


Wytworzył: Jacek Puszka (18 września 2020)
Opublikował: Elżbieta Nowakowska (18 września 2020, 13:02:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016