Obowiązujące ceny wody i ścieków

Obowiązujące ceny wody i ścieków

Cennik wody i ścieków na lata 2022 - 2025.

Ceny wody i ścieków obowiązujące od dnia 20 kwietnia 2022 r. na okres 3 lat. Zatwierdzone przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. [...]

Cennik wody i ścieków 2018

Ceny wody i ścieków obowiązujące od dnia 26 maja 2018 r. na okres 3 lat. Zatwierdzone przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. [...]

Ceny wody 2018 r.

W związku z powyższym pismem do dnia 11 czerwca 2018 r. obowiązywać będą taryfy i ceny z roku 2017 r. tj:lpUSŁUGAJEDN. MIARYCENA NETTOCENA BRUTTO 1DOSTAWA WODYzł/m32,913,142ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z DOTACJĄzł/m35,876,343ODPROWADZANIE [...]

Ceny wody 2017

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej informuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, że na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z [...]

Ceny wody

              Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej informuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, że na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. [...]

metryczka