Zarządzenie nr 06/2020Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiejz dnia 30 września 2020w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 06/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
z dnia 30 września 2020


w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

Koordynator do spraw dostępności w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
Lidia Szych
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka, pok. nr 10
tel.: 52 381 22 20
e-mail: zgk-nww@data.pl

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1)     wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka,
2)     przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3)     monitorowanie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4)     przedstawianie Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej bieżących informacji
o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.


Zarządzenie Nr 06/2020 (1392kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jacek Puszka
Opublikował: Elżbieta Nowakowska (6 października 2020, 10:42:49)
Podmiot udostępniający: Elzbieta Nowakowska

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127