Przetargi unieważnione z 2020 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (38)  |  Przetargi unieważnione (3)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2018

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa 5 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: IZ.361.21.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)