Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Brzozie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: IZ.361.16.2021
wartość: poniżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 7 stycznia 2022  12:00
wynik postępowania: Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: RAFTOR Rafał Torochów Trzeboń 10, 89-310 Łobżenica  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)